α-环糊精

促销
 • 英文名: α-Cyclodextrin
 • MDL: --MFCD00078207
 • CAS号: 10016-20-3

β-环糊精

促销
 • 英文名: β-Cyclodextrin
 • MDL: --MFCD00078139
 • CAS号: 7585-39-9

γ-环糊精

促销
 • 英文名: γ-Cyclodextrin
 • MDL: --MFCD00009595
 • CAS号: 17465-86-0
 • 英文名: (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
 • MDL: --MFCD00069372
 • CAS号: 128446-35-5
 • 英文名: Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin
 • CAS号: 94035-02-6
 • 英文名: Dimethyl-β-Cyclodextrin
 • MDL: MFCD00074980
 • CAS号: 128446-36-6
 • 英文名: (2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin
 • CAS号: 128446-34-4

糖精

促销
 • 英文名: Saccharin
 • MDL: --MFCD00005866
 • CAS号: 81-07-2
 • 英文名: Carboxymethyl-β-cyclodextrin sodium salt
 • MDL: MFCD00285608

柠檬香精

促销
 • 英文名: Lemon flvour
 • 英文名: CARBOXYMETHYL BETA-CYCLODEXTRIN
 • CAS号: 218269-34-2
 • 英文名: Maltodextrin
 • CAS号: 9050-36-6
 • 英文名: DOCOSAHEXAENOIC ACID
 • CAS号: 182410-00-0

黄糊精

促销
 • 英文名: Yellow dextrin

环糊精

促销
 • 英文名: BETA-CYCLODEXTRIN
 • CAS号: 7585-39-9
 • 英文名: Mono-(6-amino-6-deoxy)-β-cyclodextrin
 • CAS号: 29390-67-8
 • 英文名: 3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-α-cyclodextrin Hydrate
 • CAS号: 121916-94-7
X
QQ